logo_torino torino 2006

Patinaje artístico / Figure Skating / Patinaggio di figura

TORINO PALAVELA

Pairs

1.Tatiana Totmianina & Maxim Marinin

2.Dan Zhang & Hao Zhang

3.Xue Shen & Hongbo ZhaoMen

1.Evgeni Plushenko

2.Stefan Lambiel

3.Jeffrey Buttle


Dance

1.Tatiana Navka & Roman Kostomarov

2.Tanith Belbin & Benjamin Agosto

3.Elena Grushina & Ruslan Goncharov


Ladies

1.Shizuka Arakawa

2.Sasha Cohen

3.Irina Slutskaya


regresar a torino 2006